stránka   …… 1 2 3 ……   page

REZAVÝ DŮM / RUSTY HOUSE 2010

Semišově rezavý dům ve svahu vilové čtvrti měnící svůj vzhled podle svitu slunečních paprsků. Komfortní kultivované bydlení pro manželský pár. Klidové atrium s původní kamennou zdí propojené s vyhlídkovou terasou.
Rusty velvet house curved in the slope is changing its appearance according to sunshine. Comfortable living space for a couple. Backyard atrium with original stone wall and access to overview terrace.

INNER GARDENS 2009

Studie stacionáře a chráněného bydlení v Ostravě
Study for a social welfare building in Ostrava

ICE-FLOES 2009

Soutěžní návrh do mezinárodní architektonické soutěže Europan 10
Europan 10 international architectural competition entry

THE SWAN 2008

The Swan je unikátní budovou, která uvádí Švédsko na mezinárodní architektonickou scénu.

The Swan is a unique building putting Sweden into the international architectural arena.

WIENNA CARPET 2008

Návrh do soutěže Schindler Award "Access for All" oceněný druhým místem

Awarded 2nd Prize in Schindler Award "Access for All" architectural competition

CROSSBREED 2008

Návrh do architektonické soutěže na nový plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě.

Architectural competition proposal for the new swimming pool and ice-hockey stadium in Opava.

SOLNA POOL 2008

Studie návrhu nového plaveckého bazénu ve Stockholmu
Architectural study of a new swimming pool in Stockholm

CITYBARN 2008

Soutěžní návrh CITYBARN řeší dostavbu bloku mezi ulicemi Masařská-Lazebnická-Holubí v centru Opavy. Kompaktní hmota domu vyplňuje nesourodé prostředí a určuje nové měřítko městského prostoru.
Competition entry CITYBARN proposes the solution for the new block determinated by the streets Masařská-Lazebnická-Holubí in the centre of Opava, Czech Republic. Compact volume of the block fills in the incongruous urban space and sets the new urban scale.

KTH School of Architecture 2007

Současná fakulty architektury KTH je situována mimo kampus univerzity. Nová budova školy bude umístěna přímo u vstupu do areálu univerzity a bude spojena s prostory informačního centra.
Existing school of architecture is not situated in the campus of KTH university. New building is supposed to be placed at the entrance to the campus and will be mixed with KTH entré and info-centre.

ATRIUM CITY 2006

Návrh do mezinárodní architektonické soutěže na novou městskou čtvrť v saudskoarabském Rijádu vychází z historických, kulturních a klimatických podmínek daného místa.

International architecture competition entry for a new city quarter in Riyadh, Saudi Arabia relates to historical, cultural and climatic conditions of the site.

stránka   …… 1 2 3 ……   page